Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodologija izrade stručnog i znanstvenog rada
Kratica: MISZ-2PDOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Renata Čepić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Renata Čepić ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Očekuje se da studenti:
- pridaju važnost unapređivanju akademskog stila pisanja u svojemu profesionalnom radu
- razvijaju akademski stil pisanja stručnog i znanstvenog rada
- demonstriraju znanje i razumijevanje o različitim vrstama i značajkama znanstvenih i stručnih tekstova
- pokažu sposobnost prepoznavanja i analiziranja ključnih obilježja kvalitetno napisanoga stručnog i znanstvenoga rada
- razvijaju kompetencije važne za izradu pisanoga rada koji će po svojoj metodologiji, obliku i sadržaju udovoljavati temeljnim standardima stručnog i znanstvenoga pisanja
- strukturiraju stručni/znanstveni rad prema osnovnim metodološkim pravilima.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
- temeljna metodološka pravila pri oblikovanju teksta i pisanju stručnih i znanstvenih radova,
- strukturni elementi pisanog rada,
- i drugi sadržaji
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna literatura: 1.Silobrčić, V. (1998), Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo. Zagreb: Medicinska naklada.; 2.Matijević, M., Mužić, V. i Jokić, M. (2003.): Istraživati i objavljivati-elementi metodološke pismenosti. Zg: HPKZ.
Preporučena literatura:
2. Dodatna literatura: 1.Roš, M. (2005) Pišem! Priročnik za pisanje strokovnih in znanstvenih del. Ljubljana: GV založba. 2.Zelenika, R. (2000): Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela. - 4. izd. - Rijeka : Ekonomski fakultet (odabrana poglavlja). 3. Vujević, M. (2002) Uvođenje u znanstveni rad u području društevnih znanosti. Zagreb: Školska knjiga.(odabrana poglavlja). 4. XXX Upute suradnicima za objavu rada u časopisima ( u zavisnosti od časopisa za koji se pripremio rad)
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu