Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Akcijska istraživanja
Kratica: AI-2PDOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: prof. dr. sc. Lidija Vujičić
Izvođači: Akvilina Čamber Tambolaš mag.praesc.educ. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
- Različita određenja akcijskog istraživanja.
- Bitne značajke akcijskog istraživanja.
- Osnovne značajke modela akcijskog istraživanja - plan, akcija, praćenje, samoevaluacija te rasprava i refleksije o akcijama.
- Opći plan akcijskog istraživanja: opća ideja, razmatranje u kontekstu ili preispitivanje, radni opis polja akcije, praćenje prvog koraka akcije, refleksije (promišljanje), priprema izvješća, priprema revidiranoga plana.
- Uvježbavanje svih pojedinih etapa izrada osobnog općeg plana spirale akcijskog istraživanja.
- Upoznavanje i isprobavanje tehnika koje se koriste u akcijskim istraživanjima: videorefleksivna metodologija, dokumentiranje, bilježenje, fotografiranje, opažanje, promatranje, sudjeljujuće promatranje, samoevaluacija, korištenje etnografskih metoda i sl.
- Primjeri akcijskih istraživanja iz naše i svjetske literature.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
3.
4.
5.
6.
Preporučena literatura:
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu