Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Integrirane jezične vještine
Kratica: IJV-3PPOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 15(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Ester Vidović
Izvođači: doc. dr. sc. Ester Vidović ( Vježbe iz stranog jezika )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
- primijeniti temeljna gramatička pravila u cilju tečne komunikacije na engleskom jeziku;
- analizirati tekstove srednjeg stupnja složenosti s tematikom iz svakodnevnog života;
- napisati službeno ismo/prikaz; prepričati zadani tekst na engleskom jeziku

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
čitanje, slušanje i obrađivanje tekstova iz različitih područja svakodnevnog života kojima se obogaćuje leksičko znanje studenata kroz razne oblike govornih i pismenih vježbi.
Naglasak se stavlja na strukturalnu točnost-utjecaj gramatičkih struktura na značenje i ostvarivanje komunikacije. Razvijanje vještine pisanja uvažavajući faze promišljanja o zadanoj temi.
Selekcija ideja, izrada nacrta, uobličavanje po odlomcima, pisanje i dorađivanje teksta.
Razvijanje produktivne vještine govorenja na temelju usmene obrade zadanih tekstova kroz različite oblike aktivnosti prepričavanja, opisivanja, izražavanje vlastitog stava i mišljenja. Pisanje službenog pisma i prikaza.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna: 1.1 Literatura (izvori za učenje) Obavezna:2.9.1. Soars, L.&J. (2006.) New Headway Advanced, Oxford, OUP2.9.2. M.Mc.Carthy, F.O´Dell: (2005.): English Collocations in Use, Cambridge, CUP2.9.3. P. Watcyn ? Jones (2004): Idioms, Edinburgh, Penguin Books 2.9.4. Englesko-engleski rječnik po izboru Dodatna:2.9.5.Thomson& Martinet (1986.) A Practical Englsih Grammar2.9.6. Bujas, Ž. (1999.) Veliki hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski rječnik, Zagreb,
2. Obavezna: 1.1 Literatura (izvori za učenje) Obavezna:2.9.1. Soars, L.&J. (2006.) New Headway Advanced, Oxford, OUP2.9.2. M.Mc.Carthy, F.O´Dell: (2005.): English Collocations in Use, Cambridge, CUP2.9.3. P. Watcyn ? Jones (2004): Idioms, Edinburgh, Penguin Books 2.9.4. Englesko-engleski rječnik po izboru Dodatna:2.9.5.Thomson& Martinet (1986.) A Practical Englsih Grammar2.9.6. Bujas, Ž. (1999.) Veliki hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski rječnik, Zagreb,
3.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu