Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Emocionalna inteligencija
Kratica: EI-3PPOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Sanja Tatalović Vorkapić ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Opći je cilj kolegija upoznati studente s temeljnim znanjima o emocionalnoj kompetenciji, koja su podjednako važna kao i znanja o intelektualnim kompetencijama, te koje u znatnoj mjeri određuju uspjeh pojedinca, kvalitetu njegova života i interpersonalnih odnosa.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Uvod u emocionalnu inteligenciju (definiranje i razlikovanje u odnosu na druge konstrukte)
2. Mjerenje emocionalne inteligencije i njezin značaj za odgoj i obrazovanje
3. Emocije (biološke osnove, rani razvoj, moralne emocije)
4. Samoregulacija emocija (razvoj, individualne razlike i svijest o emocijama)
5. Emocije u odnosu na kognicije i temperament
6. Kako tumačimo sebe i druge (razumijevanje, aktivno slušanje, neverbalna komunikacija)
7. Emocionalna inteligencija i interpersonalni odnosi (socijalizacija, socijalne uloge i metode poticanja djetetove socijalne i emocionalne inteligencije)
8. Poticanje razvoja emocionalne inteligencije (emocionalna pismenost, socijalne i komunikacijske vještine, rješavanje problema i upravljanje sukobom)
9. Emocionalna inteligencija i uspjeh (akademski, interpersonalni i materijalni)
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Salovey, P. i Sluyter, D. J. (1999). Emocionalni razvoj i emocionalna inteligencija: pedagoške implikacije. Zagreb: Educa. 2. Shapiro, L. E. (1998). Kako razviti emocionalnu inteligenciju djeteta. Zagreb: Mozaik knjiga.
Preporučena literatura:
2. 1. Weisbach, C. (1999). Kako razviti emocionalnu inteligenciju? Put do osjećajne zrelosti. Zagreb: DSZ/Knjiga i dom. 2. Goleman, D. (1997). Emocionalna inteligencija. Zagreb: Mozaik knjiga. 3. Takšić, V. (2003). Skala emocionalne regulacije i konntrole (ERIK): provjera faktorske strukture. Psihologijske teme, 12, 43-54. 4. Takšić, V., Mohorić, T. I Munjas, R. (2006). Emocionalna inteligencija, operacionalizacija, primjena i povezanost s pozitivnom psihologijom. Društvena istraživanja, 15(4-5), 729-752.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu