Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Trening socijalnih vještina
Kratica: TSV-3PPOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Nataša Vlah ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Nakon položenog kolegija student će:
- Tumačiti i interpretirati temeljne pojmove iz komunikologije;
- Iskusiti strukturiranu metodu treninga socijalnih vještina;
- Planirati i voditi radionicu treninga socijalnih vještina.
- Usporediti adekvatnost različitih ponašanja u socijalno zahtjevnim situacijama.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
-Socijalne vještine u kontekstu socijalnog razvoja; Relacije socijalnih vještina i socijalne kompetencije;
-Repertoar socijalnih vještina; Strukturirano učenje socijalnih vještina;
-Razumijevanje komunikacijskog procesa; Interakcije i međuljudski odnosi;
-Svijest o sebi; Samopoimanje; Samoprezentacija;. Učinkovito upravljanje emocijama (Anksioznost; Ljutnja)
-Asetrivnost; Rješavanje sukoba;
-Iskustveni doživljaj radionice za samorazvoj pozitivne slike o sebi i suradnje u profesionalnom kontekstu..
-Planiranje, provedba i evaluacija grupne radionice.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obavezna: 2.9.1. Ajduković, M., Pečnik, N. (1994), Nenasilno rješavanje sukoba. Zagreb: Alinea. 2.9.2. Bunčić, K., Ivković, Đ., Janković, J., Penava, A. (1994), Igrom do sebe. Zagreb: Alinea. 2.9.3. Ferić, M., Kranželić Tavra, V. (2005). Trening socijalnih vještina ? izazovi implementacije. Dijete i društvo : časopis za promicanje prava djeteta. 7 , 1; 138-149 . 2.9.4.Ferić, M., Kranželić Tavra, V. (2003). Trening socijalnih vještina ? planiranje, priprema i evaluacija. Kriminologija i socijalna integracija, 11, 2, 143-150. 2.9.5. Žižak,A. (2003): Konceptualni aspekti učenja socijalnih vještina. Kriminologija i socijalna integracija, 11, 2, 107-117.
Preporučena literatura:
2. Dodatna: 2.9.6. Uzelac,M.,Bognar,L.,Bagić,A.(1994): Budimo prijatelji. Zagreb: Slon 2.9.7. Bičanić,J.(2009): Vježbanje životnih vještina. Zagreb: Alinea 2.9.8. Žižak,A., Vizek-Vidović,V., Ajduković, M. (2010): Komunikacijske vještine u profesionalnom kontekstu. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu