Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Slikovnica - prva knjiga djeteta
Kratica: SPKD-4PPOpterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Verdonik
Izvođači: doc. dr. sc. Maja Verdonik ( Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
- pravilno tumačiti i analizirati temeljne pojmove dječje književnosti i medijske kulture koji se odnose na slikovnicu
- samostalno interpretirati slikovnice hrvatskih i stranih autora te stručnu literaturu, prepoznati slikovnicu kao spoj književnosti i likovne umjetnosti
- samostalno koristiti slikovnice u radu s djecom rane i predškolske dobi

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Slikovnica, prva knjiga djeteta; analiza slikovnice kao književno-likovnog uratka s obzirom na: hrvatske i svjetske autore tekstova i ilustracija u dijakronijskom i sinkronijskom slijedu (D. Bruna, S. Junaković, A. Peterlik Huseinović, I. Guljašević Kuman, V. Radoičić i dr.), kvalitativni (umjetnički vrijedne slikovnice, kič i šund) i kvantitativni odnos slike i teksta (slikovnica: pretežitost slike, ilustrirana knjiga: pretežitost teksta), namjenu i primjerenost dobi djeteta, posebno rane i predškolske dobi, teme: obitelj, prijatelji, promet, životinje, oblici, boje, brojevi, slova, priroda, religija, tabu teme, problemske slikovnice itd.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Crnković, M, Težak, D. (2002), Povijest hrvatske dječje književnosti od početaka do 1955. Zagreb: Znanje.
2. Zbornik radova sa Stručnog skupa: Kakva je knjiga slikovnica, priredila Ranka Javor. Zagreb: Knjižnice grada Zagreba (2000).
3. Petrović-Sočo, B. (1997), Dijete, odgajatelj i slikovnica: akcijsko istraživanje. Zagreb: Alinea.
4. Zalar, D. (2008), Slikovnica i dijete: kritička i metodička bilježnica. Zagreb: Golden marketing ? Tehnička knjiga.
5. Visinko, K. (2000), Slikovnica u životu čovjeka, Osijek: Život i škola, god. 46, br. 4.
Preporučena literatura:
6. Štrbac, M, ur. (2004) Izložba hrvatske ilustracije za djecu i mlade. Zagreb: ULUPUH.
7. Hlevnjak, B, ur. (2005) Katalog hrvatskih ilustracija. Zagreb: ULUPUH.
8. Jurčec Kos, K, ur. (2006) Prvi hrvatski biennale ilustracije. Zagreb: Galerija Klovićevi dvori.
9. Kos-Paliska, V.: Likovni govor slikovnice, u: Javor, R, ur. (1997) Dječja knjiga u Hrvatskoj danas: teme i problemi. Zagreb: Knjižnice grada Zagreba.
10. Hrčak, Glasilo Hrvatskog čitateljskog društva, br. 43-45, prosinac 2011., odabrani članci o slikovnici, urednica: Ana Sudarević. Zagreb (2011)
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu