Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pedagogija cjeloživotnog obrazovanja
Kratica: PCO-6PPOpterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Renata Čepić
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Renata Čepić ( Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Očekuje se da studenti:
- demonstriraju sposobnost autonomnog i proaktivnog planiranja vlastitog daljnjeg obrazovanja/učenja kao i
- razvijaju sposobnost kritičkog razmatranja i refleksivnog praćenja osobnog razvoja na tom području
- mogu objasniti utjecaj ideja cjeloživotnog obrazovanja na obrazovnu politiku i praksu;
- pravilno tumače i interpretiraju ključne pojmove/koncepte i načela cjeloživotnog obrazovanja;
- kritički analiziraju nastojanja u Hrvatskoj i svijetu vezane za cjeloživotno obrazovanje i stvaranje društva koje uči;
- kritički sagledaju svoj odnos prema obrazovanju kroz sva životna razdoblja (djetinjstvo, mladost i odraslost) i izrade individualni obrazovni plan.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Razvoj ideja cjeloživotnog izobraževanja i njihov utjecaj na obrazovnu politiku i praksu (ideje značajnih teoretičara i praktičara na ovom področju i promjene u obrazovnim politikama u EU i drugi predviđeni sadržaji
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1.Dryden, G., i Vos, J. (2001). Revolucija u učenju. Zagreb: Educa. (min. tri poglavlja prema vlastitom odabiru) 2.XXX (2006) UNESCO-ovo SVJETSKO IZVJEŠĆE: Prema društvima znanja, Zatreb: Educa. (Uvod, Pregled, Poglavlja 3, 4, 5, 8,9,10, Zaključak, Preporuke 3.xxx Memorandum o cjeloživotnom učenju (2000) www.had.hr /Hrvatsko andragoško društvo ili www.aoo.hr/Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Preporučena literatura:
2. Dodatna: 1.xxx HAZU, Deklaracija o znanju. Zagreb: HAZU, 2002. i Hrvatska temeljena na znanju. Zagreb: HAZU, 2003. 2.Previšić, V., Šoljan, N.N., Hrvatić, N. (ur.), (2007), Pedagogija: prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja (svezak 1. i svezak 2.), Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko drušvo(jedan članak). 3.Društvena istraživanja 114 ( Proizvodnja znanja u društvu znanja: izazovi i dileme), god. 20 (2011), br.4, vol. 114, str. 917-1060 (jedan članak) 4.Vizek Vidović, V. (ur.), (2005), Cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika: višestruke perspektive. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. ( min. jedno poglavlje) 5.Senge, P. i dr. (2003), Ples promjene: izazovi u razvoju učećih organizacija (prijevod s engleskoga), Zagreb: 2003. (min. jedno poglavlje)
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu