Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Folklorna glazba
Kratica: FG-5PPOpterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. Darko Đekić
Izvođači: v. pred. Darko Đekić ( Seminar )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Znanja: Vrednovanje zavičajne glazbe u kontekstu odgojnoobrazovnog rada u odgojnoj skupini i u indovodualnom radu s djecom. Razumijevanje doprinosa tradicijske glazbe za razvoj gazbenog ikulturnog identiteta djeteta.
Spoznajne vještine: Procjena, izbor i kreativno posredovanje tradicijske glazbe.
Psihomotorične vještine: Glazbene sposobnosti i vještine u svrhu posredovanja tradicijske glazbe: gazbeno pamćenje, vokaliziranje, audiovizualna prezentacija.
Socijalne vještine: Estetsko komuniciranje s ciljem razvijanja vlastite potrebe za tradicijskom glazbom.
Odgovornost: Odgovornost u udjelu očuvanja glazbene baštine na primatu odgojnoobrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Upoznavanje s ciljem i zadacima kolegija (kompetencije). Upute za samostalan i grupni rad, predavanja i seminari, literatura, obveze.
2. Folklorna ili tradicijska glazba: određenja.
3. Hrvatska tradicijska glazba na primatu zavičajne glazbe.
4. Etnografske i folklorne zone i regionalna podjela.
5. Primorska Hrvatska: Istra, Hrvatsko primorje, Dalmacija.
6. Posebnosti zavičajne glazbe Istre i Hrvatskog primorja.
7. Posebnosti zavičajne glazbe Dalmacije.
8. Nizinska Hrvatska. Posebnosti glazbe Slavonije i Baranje.
9. Središnja Hrvatska. Posebnosti glazbe Prigorja, Turopolja, Međimurja, Zagorja.
10. Gorska Hrvatska. Posebnosti glazbe Gorskog kotara i Like..
11. Zavičajni, nacionalni, kulturni i društveni glazbeni i dentititet.
12. Hrvatska folklorna glazba, posebnosti i sličnosti s nekim glazbama svijeta na primjerima tradicijske glazbe za djecu.
13. Zavičajna glazba u hrvatskoj kulturnoj i edukativnoj javnoj praksi.
14. Tradicijska glazba u vrtiću i kompetenciji odgajatelja.
15. Priprema za završni ispit.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1.Bezić, J. (1974), Hrvatska muzika. Narodna u: Muzička enciklopedija II. Zagreb: JLZ, str. 168-175. 2. Marošević, G., Zebec, T. (1998), Folklorna glazba i ples. Uloga glazbe i plesa u životu ljudi ? Regionalni pregled, u: Etnografija, Svagdan i blagdan hrvatskoga puka. Zagreb, str. 231-243. 3. Ceribašić, N. (ur.) (2004) Zaštita tradicijskog glazbovanja/Safeguarding Traditional Music-Making, Istarski etnomuzikološki susreti, 2003. KUD ?Istarski željezničar?, Roč.
2. 1.Miholić, Irena (2009) Hrvatska tradicijska glazba, Zagreb: Profil. 2.Ceribašić, N. and Erica Haskell (ur.) (2006) Shared Music and Minority Identities/Dijeljenje glazbe i manjinski identiteti. Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research; Roč: Cultural-Artistic Society ?Istarski željezničar?.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu