Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Poticanje darovitih
Kratica: PD-6PPOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: pred. dr. sc. Jasna Arrigoni
Izvođači: pred. dr. sc. Jasna Arrigoni ( Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Nakon učenja studenti će biti sposobni učiniti slijedeće:
- Analizirati temeljne pojmove i različita shvaćanja darovitosti
- Objasniti i usporediti različite teorijske pravce i njihov utjecaj na obrazovanje darovitih
- Analizirati i provesti postupak prepoznavanja darovitog djeteta u školi
- Odrediti ulogu učitelja u interdisciplinarnom postupku identifikacije
- Obrazložiti postupak procjenjivanja darovitog djeteta
- Izraditi pisano izvješće o darovitom djetetu prema uputama dobivenim od nastavnika
- Obrazložiti i uspoređivati pojedine oblike odgojno-obrzaovne potpore darovitim pojedincima (akceleracija, obogaćivanje, izdvajanje)
- Objasniti ulogu kreativnosti u razvoju darovitosti
- Izraditi program kreativne radionice za rad s darovitom djecom

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
- Osnovni pojmovi i različita shvaćanja darovitosti
- Teorijski pravci o darovitosti i njihov utjecaj na oblike poticanja darovitosti
- Identifikacija darovitosti (metodološki problemi, moguće posljedice, interdisciplinarni pristup identifiakciji, uloga učitelja)
- izrada individualiziranog programa za darovitog učenika
- Osobine darovitih pojedinaca
- Osobine učitelja za rad s darovitima, uspostavljanje suradnje obitelji i škole
- Uloga obitelji u razvoju darovitih pojedinaca, primjeri organiziranog rada s roditeljima
- Kreativnost i darovitost - pojam, modeli poticanja kreativnosti, kreativne radioncie kao oblik poticanja darovitosti
- Oblici odgojno-obrazovne potpore darovitim pojedincima
- Akceleracija - prednosti, nedostaci, postupak akceleracije u školama
- Obogaćivanje programa (Bloomova taksonomija znanja, J.Renzulli, unutarnja diferencijacija programa
- Oblici izdvajanja učenika, iskustva iz neposredne odgojno-obrazovne prakse (različiti programi u ustanovama)
- Načela sastavljanja programa za darovite u školi
- Upoznavanje s europskim i svjetskim iskustvima u organiziranju sustavne brige za darovite
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Cvetković-Lay, J., Sekulić-Majurec, A. (1998), DArovito je , što ću s njim. Priručnik za odgoj i obrazovanje darovite djece predškolske dobi, Alinea i Centar za poticanje darovitosti "Bistrić", Zagreb. 2. Cvetković-Lay, J. (2002), Darovito je, što ću sa sobom. Alinea. Zagreb. 3. Čudina-Obradović, M. (1990), Nadarenost-razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Školska knjiga. Zagreb 4. George, D. (2005), Obrazovanje darovitih-kako identificirati i obrazovati darovite i talentirane učenike. EDUCA. Zagreb 5. Koren, I. (1989), Kako prepoznati identificirati nadarenog učenika. Škoslke novien. Zagreb
Preporučena literatura:
2. 1. Štetić-Vlahović, V. (2005), Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi. Institut za društvena istraživanja. Zagreb 2. Winner, E. (2005), Mitovi i stvarnost: Darovita djeca. Ostvarenje d.o.o. Lekenik 3. Armstrong, T. (2006), Višestruke inteligencije u razredu. EDUCA. Zagreb 4. Srića, V. (1992), Upravljanje kreativnošću. Školska knjiga. Zagreb 5. Sternberg, R. (1995) Uspješna inteligencija. Barka. Zagreb
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu