Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Iskustveno učenje
Kratica: IU-6PPOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: doc. dr. sc. Lucija Jančec
Izvođači: doc. dr. sc. Lucija Jančec ( Seminar )
Opis predmeta: OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA:
1. "Kurikulum" iskustvenog učenja; skriveni kurikulum u odgojno-obrazovnim institucijama; terminologija i definicije skrivenog kurikuluma
2. Teorije skrivenog kurikuluma povijesni prikaz i društvena uvjetovanost
3. "nevidljivo vođenje", "posredno učenje" , iskustveno učenje
4. Implicitne teorije: ciljevi, činioci (zakonitosti) razvoja; odnosne relacije odgoja, obrazovanja, razvoja i socijalizacije; područja ranog odgoja i obrazovanja; djetetove potrebe.
5. Pedagogija obespravljenih - možemo li djelovati kao profesionalci?
6. Skupina elemenata svakodnevnog života i učenja u vrtiću a ubrajaju se u neplanirane, nenamjerne, često nesvjesne faktore
7. Čimbenici koji se odnose na strukovne djelatnike (stajališta/očekivanja; vjerovanja, ..) i čimbenici vršnjačkih odnosa pri iskustvenom učenju
8. Implicitno djelujuća podloga "nevidljivog vođe" i posrednog učenja koje važno određuju kvalitetu života i učenja u vrtićima
9. Važnost kulturnog konteksta i okoline - kreiranje vrijednosti, normi, običaja, rutina i rituala
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1.
3.
4.
5. (str.7-9, 15-53, 163-172)
6. http://info.hazu.hr/upload/file/HKO/Jasna%20Krstovic.pdf
Preporučena literatura:
2.
7.
8. U Jin. Z. (ur.) Implicit Cognition: Learning. Memory. and Social Cognitive Processes.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu