Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sociologija djetinjstva
Kratica: SD-6PPOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: pred. Željka Ivković Hodžić
Izvođači: pred. Željka Ivković Hodžić ( Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Opći ishodi
- razumijevanje i analiziranje teksta
- precizna formulacija stavova, logičko argumentiranje i toleriranje drugačijeg mišljenja
- jasno i razgovijetno usmeno i pismeno izražavanje
- usavršavanje u radu s on-line sustavom za učenje (MudRi)
- sigurnost javnog nastupa
Specifični ishodi
- prepoznavanje i kritičko razumijevanje temeljnih pojmova sociologije djetinjstva i njihovih međuodnosa
- prepoznavanje i kritičko razumijevanje temeljnih pojmova sociologije obrazovanja i njihovih međuodnosa
- analitička sposobnost razumijevanja pročitanog teksta i kritički osvrt
- razumijevanje promjena u shvaćanju djetinjstva i njihovih društvenih uzroka

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
1. Shvaćanje djeteta i djetinjstva kroz povijest. Ideja djeteta u starogrčkoj filozofiji. Ideja djeteta u novovjekoj filozofiji.
2. Nastanak i razvoj moderne ideje djetinjstva.
3. Klasične teorije socijalizacije
4. Osnovni postulati nove sociologije djetinjstva.
5. Paradoksi djetinjstva u suvremenom svijetu.
6. Vršnjačka kultura.
7. Ekonomski aspekti djetinjstva.
8. Djeca, mediji i potrošačko društvo.
9. Dijete i škola. Obrazovanje i modernizacija. Obrazovanje i nejednakost. Obrazovanje u suvremenom svijetu.
10. Budućnost djetinjstva.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Nenadić, M. (ur) (2011) SOCIOLOGIJA DETINJSTVA (hrestomatija). Pedagoški fakultet u Somboru, (poglavlja: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 ) raspoloživo na web adresi: www.pef.uns.ac.rs/index.php?...1033%3Asociologija-detinjstva... i na stranicama kolegija na Mudrom 2. Tomanović, S. (ur.) (2004) SOCIOLOGIJA DETINJSTVA (sociološka hrestomatija), Beograd: Zavod za nastavna sredstva i udžbenike. Sljedeći tekstovi: Tomanović S.: Sociologija o detinjstvu i sociologija za detinjstvo (str. 7-48); Zelizer V.: Od korisne do beskorisne i ponovno korisne? Nastupajući obrasci vrednovanja dece (str. 77-95); Mayall B.: Deca na delu u porodici i školi (str. 227-242); Buckingham D.: Televizija i definicija detinjstva (str. 276-296); Backe-Hansen E.: Mladi između porodice i škole (str. 297-315) 3. Haralambos, M. (2002), SOCIOLOGIJA, TEME I PERSPEKTIVE. Zagreb: Golden Marketing. Poglavlje (stranice): 11. Obrazovanje (773-880); 4. Giddens, A. (2007) SOCIOLOGIJA. Zagreb: Nakladni zavod Globus. Poglavlje: 16. Obrazovanje (str. 488-526)
Preporučena literatura:
2. Obavezna: 1. Nenadić, M. (ur) (2011) SOCIOLOGIJA DETINJSTVA (hrestomatija). Pedagoški fakultet u Somboru, (poglavlja: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 ) raspoloživo na web adresi: www.pef.uns.ac.rs/index.php?...1033%3Asociologija-detinjstva... i na stranicama kolegija na Mudrom 2. Tomanović, S. (ur.) (2004) SOCIOLOGIJA DETINJSTVA (sociološka hrestomatija), Beograd: Zavod za nastavna sredstva i udžbenike. Sljedeći tekstovi: Tomanović S.: Sociologija o detinjstvu i sociologija za detinjstvo (str. 7-48); Zelizer V.: Od korisne do beskorisne i ponovno korisne? Nastupajući obrasci vrednovanja dece (str. 77-95); Mayall B.: Deca na delu u porodici i školi (str. 227-242); Buckingham D.: Televizija i definicija detinjstva (str. 276-296); Backe-Hansen E.: Mladi između porodice i škole (str. 297-315) 3. Haralambos, M. (2002), SOCIOLOGIJA, TEME I PERSPEKTIVE. Zagreb: Golden Marketing. Poglavlje (stranice): 11. Obrazovanje (773-880); 4. Giddens, A. (2007) SOCIOLOGIJA. Zagreb: Nakladni zavod Globus. Poglavlje: 16. Obrazovanje (str. 488-526)
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu