Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Kultura vrtića
Kratica: KV-3PDOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: prof. dr. sc. Lidija Vujičić
Izvođači: Akvilina Čamber Tambolaš mag.praesc.educ. ( Auditorne vježbe, Seminar )
Opis predmeta:

PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
- demonstrirati jednu višu razinu znanja i razumijevanja pri analiziranju, sintetiziranju i vrednovanju kvalitete odgojno-obrazovne prakse
- poduprijeti višu razinu sposobnosti kritike i samokritike
- izgraditi istraživačke vještine i sposobnost učenja u timu
- klasificirati elemente kulture vrtića
- procijeniti njihovu važnost i prisutnost u kulturi vrtića
- argumentirati prednosti pokretanja promjena ˝iznutra˝
- valorizirati i izdvojiti bitne pokretače promjena
- dizajnirati istraživački projekt procesa mijenjanja kulture vrtića

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Kultura odgojno-obrazovne ustanove. Kultura organizacije. Elementi kulture odgojno-obrazovne ustanove. Mijenjanje kulture odgojno_obrazovne ustanove. Istraživačke kultura odgojno_obrazovne ustanove. Kreiranje istraživačke kulture usmjerene na učenje. Osposobljavanje odgajatelja za proces mijenjanja kulture vrtića. Samoorganiziranje, samoiniciranje i samousavršavanje odgajatelja i drugih sudionika. Umrežavanje suradnje među vrtićima kao temelj mijenjanja kulture odgojno-obrazovne ustanove. Novi pristup istraživanju kulture vrtića.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Vujičić, L. (2011), Istraživanje kulture odgojno-obrazovne ustanove. Zagreb: Mali profesor. Sveučilište u Rijeci 2. Stoll, L.,Fink,D.(2000), Mijenjajmo naše škole.Zg:Educa. Str. 115-160 3. Vujičić, L. (2012), Kultura participacije:i(u)istraživanje (istraživanju) odgojno-obrazovne prakse. U:Ljubetić,M. i Mendeš, B. (ur.), Prema kulturi (samo)vrednovanja ustanove ranog i predškolskog odgoja. Str. 166-181 4. Vujičić, L. (2008.), Cjeloživotno učenje za održivi razvoj iz perspektive kulture odgojno-obrazovne ustanove, U: Uzelac, V., Vujičić, L. (ur), Cjeloživotno učenje za održivi razvoj, svezak 1, Učiteljski fakultet u Rijeci, Rijeka (125.-131. str.) 5. Vujičić, L. (2008.), Kultura odgojno-obrazovne ustanove i kvaliteta promjena odgojno-obrazovne prakse, Pedagogijska istraživanja, 5 (1), Zagreb (7.-22. str.)
Preporučena literatura:
2. 1. Brajša,P. (1995), Sedam tajni uspješne škole.Zg:ŠN 2. Thacker, J. (2001), Osobno, društveno i moralno obrazovanje. U:Desforges, C. (ur), Uspješno učenje i poučavanje.ZG:Educa str.249-267 3. Vujičić,L.(2011), Novi pristup istraživanju kulture vrtića. U:Maleš,D (ur.) Nove paradigme ranoga odgoja. ZG:FF str.209-237 4. Vujičić, L., (2007.), Razvoj istraživačke kulture odgojno-obrazovne ustanove iz perspektive cjeloživotnog učenja, U:Cindrić, M., Domović, V., Matijević,M. (ur.), Pedagogija i društvo znanja. Sv.1, Učiteljski fakultet, Zagreb (423.-430. str.) 5. Srića, V. (1997.), Kako postati pun ideja, M.E.P. CONSULT, Zagreb
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu