Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Matematika u vrtiću
Kratica: KUV-4PPOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Neva Slani
Izvođači: v. pred. dr. sc. Neva Slani ( Auditorne vježbe )
Opis predmeta: PREDUVJET UPISA PREDMETA
Nema preduvjeta

PREDVIĐENI ISHODI UČENJA
Znanja: vrednovanje specijaliziranih činjenica, pojmova, postupaka, principa i teorija unutar područja rada i/ili učenja, uključujući njihovo kritičko razumijevanje.
Spoznajne vještine: prikupljanje, interpretiranje, procjenjivanje, odabiranje i kreativno korištenje različitih relevantnih činjenica, pojmova i postupaka u osmišljavanju rješenja i rješavanju složenih zadataka ili problema unutar specijaliziranog područja rada u nepredvidivim uvjetima, te prijenos znanja na druga područja i probleme.
Psihomotoričke vještine: izvođenje složenih radnji te primjena složenih metoda, instrumenata, alata i materijala u nepredvidivim uvjetima te izrada instrumenata, alata i materijala te prilagodba složenih metoda.
Odgovornost: preuzimanje etičke i društvene odgovornosti za upravljanje i vrednovanje profesionalnog razvoja pojedinaca i skupina u nepredvidivim uvjetima.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA
Matematička fenomenologija
1. O pojmu skupa,
2. Relacija i funkcija
3. Struktura prirodnih brojeva
4. Elementi geometrije
5. Geometrijske transformacije i gibanja
Genetička fenomenologija
1. Pojam broja kod male djece
2. Prebrojavanje i prirodni brojevi
3. Relacijski pristup broju
4. Princip konzervacije
Freudenthalova didaktička fenomenologija
1. O dužini
2. O skupu
3. O prirodnom broju
4. O sukladnosti
5. O geometrijskim tijelima i geometrijskim likovima
6. O mjerenju
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. Obvezatna: 1. S. Mintaković, F. Ćurić: Osnove matematike , Školska knjiga, Zagreb, 1972. 2. M.Pavleković, : Matematika i nadareni učenici , Element, Zagreb 2009. 3. M.Peteh,: Prvi koraci u matematici, Školska knjiga, Zagreb 1979. Dodatna: 1.M.Gardner: Mathematical Puzzles and Diversions, W.W.Norton & Company,London, 2001. 2. D.Clemson , W.Clemson: Mathematics in the early years, Routledge, London , 1994. 3. P.Liebecek,: Kako djeca uče matematiku , Educa, Zagreb 1984. 4.R.Gelman,C.R.Gallistel,: The Child's Understending of Number,Harvard University Press,London 1978. 5. H.Freudenthal, Didactical Phenomenology of Mathematical Structures, Dordrecht 2002. Kluwer Academic Publisher
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu