Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, Nastavni program za akademsku godinu 2020/2021

otvori svezatvori sve
+Studij : Učiteljski studij
Vrsta studija: Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 10 semestara
+Studij : Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Redovni | Trajanje: 6 semestara
+Studij : Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Vrsta studija: Sveučilišni diplomski | Način izvedbe: Izvanredni | Trajanje: 4 semestra
+Studij : Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Vrsta studija: Sveučilišni preddiplomski | Način izvedbe: Izvanredni | Trajanje: 6 semestara
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu