Početna stranica Visoka učilišta Korisničke stranice
Sveučilište Sjever
Adresa: Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica
Tel: 048/499-923
Faks:
E-mail: info@unin.hr 
URL: http://www.unin.hr 

> Nastavni program 2018/2019: hr
> Akademski kalendar 2018/2019 : hr
> Organizacijska struktura: hr

Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu