Početna stranica Visoka učilišta Korisničke stranice
Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci
Adresa: Viktora Cara Emina 5, 51000 Rijeka
Tel: 051/ 554 923
Faks: 051/ 554 950
E-mail: dekanatfzsri@uniri.hr 
URL: http://www.fzsri.uniri.hr 

> Nastavni program 2018/2019: hr
> Akademski kalendar 2017/2018 : hr
> Organizacijska struktura: hr

Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu