19.11.2004.
Dan visokog učilišta.
Održavanje nastave.
Akademska godina.