27.12.2004.
Praznik za studente.
Održavanje nastave.
Akademska godina.