1.1.2005.
Blagdan Republike Hrvatske.
Praznik za studente.
Održavanje nastave.
Akademska godina.