5.8.2005.
Blagdan Republike Hrvatske.
Akademska godina.