15.9.2005.
Jesenski ispitni rok.
Akademska godina.