Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Elektrostrojarstvo i automatizacija, Izborni predmeti za akademsku godinu 1998/1999

Semestar 5
Izborni predmet > broj sati tjedno koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALKECTS
ZFI03O5Fizika materijala31004.0
AUT01O5Računala I31207.0
ZES15A1Sklopni i zaštitni uređaji u postrojenjima20204.0
FSB01A1Tehnička mehanika22004.0
INE02O5Signali i sustavi32005.0
ESA02O5Energetska elektronika31004.0
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALKECTS
ZNZnanost o religijama20002.0
HUM03A1Hrvatska kultura i civilizacija20002.0
OOkruženje managementa20002.0
FFilozofija prirode20002.0
Semestar 6
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALKECTS
HUM6006Menedžment promjena i ljudski potencijali20002.0
HUM07A2Menedžersko odlučivanje20002.0
HUM02A2Metodika i prikazivanje rezultata znanstvenog rada20002.0
HUM6001Biblijska teologija starog zavjeta20002.0
Semestar 7
Izborni predmet > broj sati tjedno koje je potrebno odabrati: najmanje 3
KraticaPredmetPALKECTS
ZOM01A1Izabrana mjeriteljska poglavlja21003.0
ENE10O7Tehnika visokog napona30105.0
INE10O7Digitalna obradba signala21105.0
ZES16A1Sinkroni strojevi i uzbude21003.0
ZES02A1Konstruiranje podržano računalom20103.0
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALKECTS
ZNZnanost o religijama20002.0
HUM03A1Hrvatska kultura i civilizacija20002.0
OOkruženje managementa20002.0
FFilozofija prirode20002.0
Semestar 8
Izborni predmet > broj sati tjedno koje je potrebno odabrati: najmanje 8
KraticaPredmetPALKECTS
ENE05O6Prijenos električne energije31005.0
ZPM09O4Numerička matematika22006.0
ZES12A2Projektiranje i konstruiranje u elektrostrojarstvu20204.0
ZMS12A2Mjerni sustavi u industriji20103.0
ZEN12A2Izabrana poglavlja tehnike visokog napona21003.0
ZPM05A2Matematičke osnove optimalnog upravljanja22004.0
ZES11A2Laboratorij regulacije električnih strojeva20204.0
ZES13A2Laboratorij energetske elektronike20204.0
IET14A2Električni sklopni aparati21104.0
ZEN11A2Električna rasvjeta20103.0
ENE13O8Regulacija elektroenergetskog sustava21105.0
ENE14O8Zaštita i automatika elektroenergetskog sustava21105.0
AUT06O6Elektronička mjerenja i instrumentacija30206.0
Semestar 9
Izborni predmet > broj sati tjedno koje je potrebno odabrati: najmanje 9
KraticaPredmetPALKECTS
ZOM07B1Primjene metode konačnih elemenata21004.0
ZMS08B1Neuronske mreže20104.0
ZEA02A1Buka i vibracije20103.0
ZOM01A1Izabrana mjeriteljska poglavlja21003.0
ZPM04A2Objektno orijentirano programiranje20104.0
ZOM06B1Proizvodnja integrirana računalom21004.0
ZES05B1Mali i specijalni električni strojevi20104.0
ZFI02A1Osnove spremanja energije20103.0
ZEN09B1Dinamika elektroenergetskog sustava21004.0
ZES09B1Elektronički pretvarači za elektromotorne pogone20104.0
ZER08A1Projektiranje analognih integriranih sklopova20204.0
ZOM04B1Mjerni naponski i strujni transformatori21004.0
ZER02A1Računalni sustavi za rad u stvarnom vremenu21104.0
ZRS05B1Inteligentno upravljanje sustavima20104.0
IET03A1Odabrana poglavlja iz transformatora21003.0
ZES07B1Regulacija sinkronih generatora20104.0
ZRS01A1Adaptivno i robusno upravljanje20103.0
ZES08B1Električna vuča21004.0
ZES04A1Osiguranje i kontrola kakvoće21003.0
ZRS09B1Identifikacija procesa20104.0
ZRS06B1Automatizacija brodskih procesa20104.0
ZMS02A1Programska podrška mjernih i procesnih sustava20103.0
ZES06B1Dinamika i modeliranje elektromehaničkih sustava21004.0
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu