Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Industrijska elektronika, Izborni predmeti za akademsku godinu 1998/1999

Semestar 5
Izborni predmet > broj sati tjedno koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALKECTS
ZOM02A1Teorija elektromagnetskih polja22004.0
TKI03O5Telekomunikacijske mreže20205.0
IRB01A1Fizika poluvodiča21104.0
RKP02O5Visokofrekvencijska elektronika31106.0
RAČ02O5Automati, formalni jezici i jezični procesori I31106.0
ZPM02A1Operacijska istraživanja21104.0
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALKECTS
ZNZnanost o religijama20002.0
HUM03A1Hrvatska kultura i civilizacija20002.0
OOkruženje managementa20002.0
FFilozofija prirode20002.0
Semestar 6
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALKECTS
HUM6006Menedžment promjena i ljudski potencijali20002.0
HUM07A2Menedžersko odlučivanje20002.0
HUM02A2Metodika i prikazivanje rezultata znanstvenog rada20002.0
HUM6001Biblijska teologija starog zavjeta20002.0
Semestar 7
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALKECTS
ZNZnanost o religijama20002.0
HUM03A1Hrvatska kultura i civilizacija20002.0
OOkruženje managementa20002.0
FFilozofija prirode20002.0
Semestar 8
Izborni predmet > broj sati tjedno koje je potrebno odabrati: najmanje 9
KraticaPredmetPALKECTS
ZMS15A2Digitalna obradba slike20104.0
ZMS13A2Nelinearne mreže20103.0
ZRS12A2Otvoreno računarstvo20204.0
ZPM09O4Numerička matematika22006.0
ZER14A2Računalna grafika20204.0
ZER16A2Projektiranje digitalnih VLSI/ULSI sklopova20204.0
ZMS12A2Mjerni sustavi u industriji20103.0
ZMS14B1Sklopovi s preklapanim kapacitetima20104.0
ZER15A2Složeni elektronički sklopovi20204.0
ZPM10O4Diskretna matematika22006.0
ZMS11A2Mjerni pretvornici20103.0
ENE04O6Osnove energetske elektronike21105.0
Semestar 9
Izborni predmet > broj sati tjedno koje je potrebno odabrati: najmanje 12
KraticaPredmetPALKECTS
ZEA01A1Ultrazvuk i hidroakustika20103.0
ZMS08B1Neuronske mreže20104.0
ZMS04B1Automatizirana instrumentacija20104.0
ZMS05B1Numeričke metode u projektiranju sustava20104.0
TKI04B1Fotoničke komunikacijske tehnologije20104.0
ZVF01A1Radiolokacija i navigacija30104.0
ZMS07B1Digitalna obradba govora20104.0
ZRS07B1Odabrana poglavlja iz programskog inženjerstva20104.0
ZVF11B1Projektiranje radiofrekvencijskih pojačala20104.0
ZER13B1GaAs i heterospojni poluvodički elementi20104.0
ZER08A1Projektiranje analognih integriranih sklopova20204.0
ZER02A1Računalni sustavi za rad u stvarnom vremenu21104.0
ZMS06B1Dijagnostika analognih sklopova20104.0
ZRS05B1Inteligentno upravljanje sustavima20104.0
ZMS01A1Izabrana poglavlja biomedicinske tehnike20103.0
ZER10A1Tehnike ekspertnih sustava22004.0
ZMS03B1Bioelektrički sustavi20104.0
FFK10B1Multisenzorski sustavi i lokomocija20104.0
ZRS09B1Identifikacija procesa20104.0
ZMS02A1Programska podrška mjernih i procesnih sustava20103.0
ZMS09B1Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže20104.0
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu