Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Radiokomunikacije i profesionalna elektronika, Izborni predmeti za akademsku godinu 1998/1999

Semestar 5
Izborni predmet > broj sati tjedno koje je potrebno odabrati: najmanje 8
KraticaPredmetPALKECTS
TKI03O5Telekomunikacijske mreže20205.0
AUT01O5Računala I31207.0
INE02O5Signali i sustavi32005.0
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALKECTS
ZNZnanost o religijama20002.0
HUM03A1Hrvatska kultura i civilizacija20002.0
OOkruženje managementa20002.0
FFilozofija prirode20002.0
Semestar 6
Izborni predmet > broj sati tjedno koje je potrebno odabrati: najmanje 3
KraticaPredmetPALKECTS
ZPM09O4Numerička matematika22006.0
AUT05O6Računala II31207.0
INE05O6Osnove mikroelektronike21104.0
INE06O6Filtri i filtarska pojačala21104.0
AUT04O6Automatsko upravljanje41107.0
ZPM10O4Diskretna matematika22006.0
ZFI03A2Fizika lasera21104.0
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALKECTS
HUM6006Menedžment promjena i ljudski potencijali20002.0
HUM07A2Menedžersko odlučivanje20002.0
HUM02A2Metodika i prikazivanje rezultata znanstvenog rada20002.0
HUM6001Biblijska teologija starog zavjeta20002.0
Semestar 7
Izborni predmet > broj sati tjedno koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALKECTS
ZEA01A1Ultrazvuk i hidroakustika20103.0
AUT09O7Računala i procesi30205.0
ZVF01A1Radiolokacija i navigacija30104.0
INE08O7Mikroelektronički sklopovi21105.0
INE10O7Digitalna obradba signala21105.0
Društveni predmet > broj predmeta koje je potrebno odabrati: najmanje 1
KraticaPredmetPALKECTS
ZNZnanost o religijama20002.0
HUM03A1Hrvatska kultura i civilizacija20002.0
OOkruženje managementa20002.0
FFilozofija prirode20002.0
Semestar 8
Izborni predmet > broj sati tjedno koje je potrebno odabrati: najmanje 4
KraticaPredmetPALKECTS
ZOM09A2Numerički postupci u projektiranju22004.0
ZEA07A2Profesionalni tonfrekvencijski uređaji20103.0
ZEA08A2Digitalna obrada govora i glazbe20103.0
INE12O8Sustavi za praćenje i vođenje procesa20205.0
ZVF15A2Mobilne komunikacije30104.0
ZVF14A2Analiza šuma u komunikacijskim sustavima20204.0
Semestar 9
Izborni predmet > broj sati tjedno koje je potrebno odabrati: najmanje 9
KraticaPredmetPALKECTS
ZVF04A1Numerički postupci u radiokomunikacijama20103.0
ZEA02A1Buka i vibracije20103.0
ZVF12B1Digitalna televizija20104.0
ZEN05A1Geografski informacijski sustavi20103.0
ZVF11B1Projektiranje radiofrekvencijskih pojačala20104.0
ZVF09B1Tehnologija radiofrekvencijskih komponenata20104.0
ZEA06B1Magnetski zapis signala20204.0
ZVF07B1Mikrovalna mjerenja20104.0
ZVF05A1Radiotelemetrija20103.0
ZEA03A1Psihoakustika20103.0
ZEA05A1Govorna i glazbena akustika20204.0
ZVF06A1Mikrovalni prijamnici20103.0
ZVF13B1Radarski sustavi20104.0
ZOM05B1Temeljna elektromagnetska mjerenja20108.0
ZPM01A1Stohastički procesi22004.0
ZEA04A1Ozvučenje i zvučnički sustavi20103.0
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu