Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Znanost o religijama
Kratica: ZNOpterećenje: 30 + 0 + 0 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Ivančić
Literatura:
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu