Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Okruženje managementa
Kratica: OOpterećenje: 30 + 0 + 0 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Pere Sikavica
Literatura:
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu