Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Prijamnici
Kratica: RKP15O8Opterećenje: 45 + 0 + 30 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Ivan Jelenčić
Literatura:
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu