Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Mjerenja u elektrotehnici - praktikum
Kratica: ZOM03O4Opterećenje: 0 + 0 + 30 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Dušan Vujević
prof. dr. sc. Josip Butorac
prof. dr. sc. Mladen Boršić
prof. dr. sc. Božidar Ferković
Literatura:
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu