Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Fizika materijala
Kratica: ZFI03O5Opterećenje: 45 + 15 + 0 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Petković
doc. dr. sc. Mile Baće
prof. dr. sc. Dubravko Horvat
Literatura:
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu