Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Matematičke osnove optimalnog upravljanja
Kratica: ZPM05A2Opterećenje: 30 + 30 + 0 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Darko Žubrinić
Literatura:
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu