Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Logička algebra
Kratica: TKI02O5Opterećenje: 45 + 15 + 30 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Mladen Tkalić
prof. dr. sc. Marijan Kunštić
Literatura:
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu