Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Stohastički procesi
Kratica: ZPM01A1Opterećenje: 30 + 30 + 0 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Neven Elezović
Literatura:
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu