Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Stohastička matematika
Kratica: ZPM08O4Opterećenje: 30 + 30 + 0 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Dimitrije Ugrin-Šparac
prof. dr. sc. Neven Elezović
prof. dr. sc. Ljubo Marangunić
Literatura:
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu