Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Regulacija elektroenergetskog sustava
Kratica: ENE13O8Opterećenje: 30 + 15 + 15 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Sejid Tešnjak
Literatura:
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu