Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Mikroelektronički sklopovi
Kratica: INE08O7Opterećenje: 30 + 15 + 15 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Željko Butković
Literatura:
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu