Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Tonfrekvencijska tehnika
Kratica: RKP07O6Opterećenje: 30 + 0 + 30 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Branko Somek
prof. dr. sc. Mladen Maletić
Literatura:
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu