Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Energetska elektronika
Kratica: ESA02O5Opterećenje: 45 + 15 + 0 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Zvonko Benčić
Literatura:
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu