Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Digitalni sustavi
Kratica: ESA06O6Opterećenje: 45 + 15 + 30 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Nikola Bogunović
Svojstva digitalnih sustava. Kombinacijski i sekvencijski zadaci: formalni opis, ostvarivanje, ocjena složenosti, razlaganje složenih zadataka, vremenska ograničenja, te izbjegavanje neodređenosti i metastabilnih stanja. Digitalni sustavi zasnovani oko mikroračunala i mikroupravljača: ugrađena računala, ostvarivanje sučelja, te sabirnička organizacija računala. Načini povezivanja: paralelno, serijsko, asinkrono i sinkrono. Ostvarivanje jednostavnih funkcija ugrađenih računala i raščlanjivanje složenih zadataka u sprezi sklopovlja i programa.
Literatura:
1. S. A. Ward, R. H. Halstead:Computation structures, MIT Press/McGraw-Hill Book Company, New York, 1990.
2. U. Peruško: Digitalna elektronika, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
3. P. A. Laplante:Real-Time Systems, Design and Analysis, IEEE Computer Society Press, New York, 1993.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu