Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Elektronička mjerenja i komponente
Kratica: INE01O5Opterećenje: 30 + 15 + 45 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Stanko Tonković
prof. dr. sc. Mario Cifrek
Tehnička i mjeriteljska svojstva i karakteristike elektroničkih analognih i digitalnih mjernih uređaja i sustava. Analogni i digitalni osciloskopi i načini uporabe. Naponske i strujne mjerne sonde. Logički analizatori i mjerne sonde. Mjerni izvori. Izvori vrlo stabilnih frekvencija. Mjerenje spektralne čistoće i stabilnosti frekvencije signala. Svojstva i mjerenje imitancije pasivnih dvopola. Načini priključivanja dvopola kod mjerenja. Mjerenje parametara linearnih četveropola. Reflektometrija. Mjerenje snage na višim frekvencijama. Mjerenje šuma.
Literatura:
1. O. Cage: Electronic Measurement and Instrumentation, Mc Graw Hill, NY., 1987.
2. R. A. Witte: Electronic Test Instruments,: Theory and Application, HP Professional Books, Prentice Hall, NY., 1993.
3. N. Kularatna: Modern Electronic Test and Measuring Instruments, IEE Press, London, 1996.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu