Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Arhitektura i organizacija računala ->
Kratica: RAČ01O5Opterećenje: 45 + 0 + 45 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Slobodan Ribarić
Definicija i klasifikacija arhitekture računala. Uniprocesorski sustavi: Exo- i endo-arhitektura. Model von Neumannova računala. Pojednostavljeni model mikroprocesora. Upravljačka jedinica računala: sklopovska i mikroprogramska izvedba. Aritmetičko-logička jedinica. Ulazno-izlazni podsustav računala. Obrada iznimaka. Memorija. Virtualna memorija. Priručna (cache) memorija . Arhitektura 8-, 16-, 32- i 64-bitnih mikroprocesora CISC i RISC.
Literatura:
1. S. Ribarić: Naprednije arhitekture mikropocesora, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
2. S. Ribarić: Arhitektura računala RISC i CISC, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
3. J. L. Hennessy, D. A. Patterson: Computer Architecture, A. Quantitative Approach, Morgan Kaufmann Pub., San Mateo, 1990
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu