Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Elektronika I
Kratica: ZER01O3Opterećenje: 60 + 15 + 30 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Petar Biljanović
prof. dr. sc. Željko Butković
prof. dr. sc. Adrijan Barić
pred. Aleksandar Szabo
Osnovna svojstva poluvodiča. Poluvodičke diode. Bipolarni i unipolarni tranzistori. Područja rada tranzistora. Tranzistor kao sklopka. Tiristori i ostali poluvodički sklopni elementi. Solarna ćelija. Svjetlosne diode. Laserske diode. Vremenski i frekvencijski odziv linearnih mreža. Diodni sklopovi (nelinearno oblikovanje signala, ispravljači, stabilizatori). Osnovni spojevi pojačala s bipolarnim i unipolarnim tranzistorima. Diferencijsko pojačalo. Kaskade. Pojačala snage. Operacijsko pojačalo i osnovni spojevi s operacijskim pojačalima.
Literatura:
1. P. Biljanović: Poluvodički elektronički elementi, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
2. P. Biljanović: Elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
3. I. Zulim, P. Biljanović: Elektronički sklopovi - Zbirka zadataka, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu