Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Energetski procesi
Kratica: ENE01O5Opterećenje: 60 + 30 + 0 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Vladimir Mikuličić
Opskrba energijom i klasifikacija oblika energije. Energija, eksergija i anergija. Primarni oblici energije i pretvorba u pogodnije oblike. Pretvorbe oblika unutrašnje energije u električnu energiju. Stanja i promjene stanja tvari, glavni stavci, određivanje eksergije. Pretvorba kemijske energije u unutrašnju kaloričku energiju. Prijelaz topline. Parni kotlovi. Mehanika fluida: zakoni očuvanja za kontrolni volumen, matematički modeli strujanja fluida. Energetski procesi u elektranama.
Literatura:
1. Požar, H.: Osnove energetike I-III. Školska knjiga, Zagreb, 1992.
2. Bošnjaković, F.: Nauka o toplini I-II. Tehnička knjiga, Zagreb, 1970.
3. Schames, J. H.: Mechanics of Fluids. McGraw-Hill Book Company, London, 1990.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu