Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Telematičke usluge
Kratica: TKI12O8Opterećenje: 45 + 0 + 15 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Enver Šehović
Pojam, postupci i područja primjene telematičkih usluga. Visokovrijedne mreže. Funkcije viših slojeva OSI modela i Internet protokola u telematičkim aplikacijama. Organizacija aplikacijskog sloja i funkcije aplikacijskih servisnih elemenata. Daljinski pristup, upravljanje i prijenos datoteka. Upravljanje distriburanim transakcijama i konkurentnim operacijama. Rukovanje porukama. Otvorena arhitektura dokumenata i komunikcijski protokoli za razmjenu dokumenata mješovitog sastava. Integracija telematičkih postupaka u proces upravljanja mrežom i uslugama.
Literatura:
1. E. Šehović: Telematika, (u pripremi).
2. W. R. Stevens: TCP/IP Illustrated, Vol. 1-3, Addison-Wesley, Reading, 1994.
3. M. T. Rose: The Internet Message, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1993.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu