Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Energetika i okoliš
Kratica: ENE15O8Opterećenje: 30 + 15 + 0 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Danilo Feretić
Način djelovanja energetskih objekata na okoliš. Utjecaj na okoliš kod gradnje elektroenergetskih objekata: hidroelektrana, termoelektrana, nuklearnih elektrana te elektrana koje koriste aditivne izvore energije (sunčeva energija, energija vjetra i biomase). Utjecaj na okoliš kod dobave i prerade goriva. Emisije termoelektrana na ugljen, tekuća goriva i plin. Kisele kiše. Efekat staklenika. Djelovanje na okoliš emisija iz nuklearnih elektrana. Kvantifikacija rizika u okolišu od rada elektroenergetkih objekata.
Literatura:
1. Požar, H.: Osnove energetike I., Školska knjiga, Zagreb, 1992.
2. Feretić, D., Čavlina, N., Debrecin, N.: Nuklearne elektrane, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
3. Electricity and Environment, IAEA TECDOC-624, 1991.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu