Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Fizika I
Kratica: ZFI01O1Opterećenje: 45 + 30 + 15 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Višnja Henč-Bartolić
prof. dr. sc. Tomislav Petković
prof. dr. sc. Dubravko Horvat
Fizikalne metode, veličine i mjere. Kinematika sitnog tijela, pravocrtno, kružno i krivocrtno gibanje. Newtonovi zakoni. Sustav čestica, centar mase, zakon očuvanja količine gibanja. Rad, energija, snaga. Konzervativne i nekonzervativne sile. Statika. Mehanika krutog tijela. Gravitacija. Inercijalni i neinercijalni sustavi. Relativistička mehanika. Statika tekućina, strujanje idealne i realne tekućine. Toplina i termometrija. Kinetičko-molekularna teorija topline. Termodinamika, kružni procesi, entropija.
Literatura:
1. P. Kulišić: Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
2. P. Kulišić, L. Bistričić, D. Horvat, Z. Narančić, T. Petković i D. Pevec: Riješeni zadaci iz mehanike i topline, Zagreb, VI promijenjeno izdanje, Zagreb, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
3. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fundamentals of Physics, John Wiley & Sons, Inc. 1993.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu