Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Osnove mikroelektronike
Kratica: INE05O6Opterećenje: 30 + 15 + 15 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Petar Biljanović
Mikroelektroničke tehnike i tehnologije. Poluvodički materijal, jednostavni i složeni. Moderna tehnologija procesiranja čipova. Bipolarne i MOS komponente. CMOS i BiCMOS tehnologija. Principi integracije. Postupci stapanja ili superintegracije. Skaliranje kao metoda smanjenja dimenzija unutar čipova. Specifične pojave u VLSI/ULSI čipovima. Granice mikroelektronike. Kvantne pojave i uvod u nanoelektroniku. Molekularna elektronika. Primjene mikroelektroničkih tehnologija u mikrotehnici.
Literatura:
1. P. Biljanović: Mikroelektronika -Integrirani elektronički sklopovi, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
2. P.Biljanović: Poluvodički elektronički elementi, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
3. W. R. Ranyan, J. Bean: Semiconductor Integrated Circuit Processing Technology, Addison-Wesley , Reading Massachusetts, 1990.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu