Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Projektiranje digitalnih sustava ->
Kratica: RAČ03O6Opterećenje: 45 + 0 + 60 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Slobodan Ribarić
Proces razvoja sustava i proizvoda. Građevne komponente složenih digitalnih sustava: MSI, LSI i VLSI. Aplikacijsko specifični integrirani sklopovi (ASIC). Alatke za opis i oblikovanje digitalnih sustava. VHDL i S*M - jezici za opisivanje složenih digitalnih sustava. Sabirnički sustavi. Sabirnički standardi (VME, SCSI, PCI). Paralelna i serijska U-I sučelja. Programirljivi međusklopovi. FIFO memorija kao ""elastična"" U-I vrata. Izravan pristup memoriji (DMA).
Literatura:
1. S. Ribarić, Naprednije arhitekture mikroprocesora, Element, Zagreb, 1997.
2. Z. Navabi,VHDL, McGraw-Hill,1998.
3. D. Brown, et al., Field-Programmable Gate Arrays, Kluwer Academic Pub., 1992.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu