Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Digitalni automati
Kratica: TKI05O6Opterećenje: 45 + 15 + 15 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Mladen Tkalić
doc. dr. sc. Miljenko Mikuc
Upravljanje informacijskim sustavima. Adaptivni sustavi i problem učenja. Algoritmi upravljanja. Konačni digitalni automati. Logička sinteza digitalnih sustava. Sistematizacija. Minimizacija parcijalnih automata. Tablice implikanata. Algoritam Armstronga. Dekompozicija. Blok sinteza. Pouzdani automati. Samodijagnostika. Procesorsko upravljanje. Algebra događaja i jezik regularnih izraza. Model Wilkesa. Mikroprogramirani automati. Modeli stohastičkih automata. Automati sa svojstvom učenja.
Literatura:
1. J. Župan, M. Tkalić, M. Kunštić: Logičko projektiranje digitalnih sustava, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
2. M. Tkalić: Digitalni automati, Liber, Zagreb, 1991.
3. Z. Kohavi: Switching and Finite Automata Theory, McGraw-Hill, New York, 1983.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu