Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Arhitektura i organizacija računala ->
Kratica: RAČ01O5Opterećenje: 45 + 0 + 45 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Slobodan Ribarić
Definicija i klasifikacija arhitekture računala. Model von Neumannovog računala. Pojednostavljeni model CISC procesora. Pojednostavljeni model RISC procesora. ISA arhitektura. Upravljačka jedinica računala: sklopovska i mikroprogramska izvedba. Aritmetičko-logička jedinica.Put podataka. Ulazno - izlazni podsustav računala. Obrada prekida i iznimaka. Memorija. Virtualna memorija. Priručna memorija. Arhitektura 8-, 16-, 32- i 64- bitnih procesora.
Literatura:
1. S. Ribarić: Naprednije arhitekture mikropocesora, Školska knjiga, Zagreb, 1990.
2. S. Ribarić: Arhitektura računala RISC i CISC, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
3. J. L. Hennessy, D. A. Patterson: Computer Architecture, A. Quantitative Approach, Morgan Kaufmann Pub., San Mateo, 1990
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu