Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Sadržaj predmeta

Rasklopna postrojenja
Kratica: ENE07O7Opterećenje: 60 + 15 + 15 + 0
Nositelji: prof. dr. sc. Vjekoslav Filipović
O rasklopnim postrojenjima i naponskom dimenzioniranju. Simetrični i nesimetrični trofazni sustav. Impedancije elemenata elektroenergetskog sustava. Struje i naponi na mjestu kvara. Dimenzioniranje sabirnica. Rastavljači i visokonaponski osigurači. Vrste i izbor prekidača. Karakteristike i izbor mjernih i energetskih transformatora. Sheme spojeva glavnih strujnih krugova. Pogonska mjerenja. Zaštitni uređaji. Pomoćni strujni krugovi. Pogonsko i zaštitno uzemljenje. Električni luk. Izvedbe postrojenja.
Literatura:
1. Požar, H.: Visokonaponska rasklopna postrojenja, Tehnička knjiga, Zagreb, 1990.
2. Belin, B.: Uvod u teoriju sklopnih aparata, Školska knjiga, Zagreb, 1978.
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu